xx  
biuro@neurokonf.org.pl

 

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Rehabilitacji, (Neuro)Ortopedii i Komunikacji Medycznej, która odbędzie się 23-24 kwietnia 2020 r.

Zapraszamy młodych adeptów sztuki medycznej, w tym przede wszystkim studentów medycyny oraz fizjoterapii, młodych lekarzy, fizjoterapeutów, doktorantów oraz samodzielnych specjalistów różnych dziedzin medycyny. 

Organizatorem konferencji jest Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii w Neuroortopedii i Komunikacji Medycznej działający przy Klinice Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Z poważaniem,

dr n. med.  Kamil Koszela

dr n. hum. Sylwia Krukowska

 Konferencja została objęta PATRONATEM 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA REHABILITACJI

Ze względu na sytuację epidemiologiczną Konferencja odbędzie się w formie 

ON-LINE

 

 


SPONSORZY:

                                     

 


PATRONI: