xx  
biuro@neurokonf.org.pl

 

Przewodnicząca Komitetu Naukowego:

dr hab. n. med., prof. UM Marta Woldańska-Okońska 

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

 dr Kamil Koszela 

dr n. hum. Sylwia Krukowska

 

Komitet Naukowy:

dr hab. n. med., prof. UM Marcin Domżalski

prof. dr hab. n. med. Tomasz Ferenc

dr hab. n. hum., prof. SGSP Aneta Majkowska

dr hab. n. med., prof. UM Marta Woldańska-Okońska 

 dr n. hum. Sylwia Krukowska

dr n. med. Michał Podgórski

dr n. hum. Piotr Winczewski

dr n. kf. Agnieszka Wójcik

dr n. med. Arkadiusz Soski

dr Kamil Koszela