601 44 11 15  
biuro@neurokonf.org.pl

 

Przewodnicząca Komitetu Naukowego:

dr hab. n. med. Marta Woldańska-Okońska, prof. UM

  

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

dr n. med. Kamil Koszela 

  

Komitet Naukowy:

dr hab. n. med. Marta Woldańska-Okońska, prof. UM

prof. dr hab. n. med. Robert Gasik

prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

prof. dr hab. n. med. Beata Tarnacka

dr hab. n. med. Maria Maślińska

dr hab. n. med. Dominik Sieroń

dr n. med. Kamil Koszela

dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska

dr n.k.f. Agnieszka Wójcik

 

Komitet Organizacyjny:

dr n. med. Kamil Koszela

dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska

dr n.k.f. Agnieszka Wójcik

mgr Michał Słupiński