601 44 11 15  
biuro@neurokonf.org.pl

 

VII Ogólnopolska Konferencja Rehabilitacji, (Neuro)Ortopedii i Komunikacji Medycznej

Data: 19 Kwietnia 2024 r. 

Miejsce:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie (NIGRiR)

ul. Spartańska 1

  UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

 

Rejestracja uczestników:

ZAPISZ SIĘ