Ze względu na sytuację epidemiologiczną konferencję odbędzie się w formie 

ON-LINE