xx  
biuro@neurokonf.org.pl

 

 

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną konferencję odbędzie się w formie 

ON-LINE